Poskytované služby

Poskytované služby

Na českém trhu existují různé společnosti, která nabízí celou řadu předem založených společností. Kromě prodeje těchto společností, nabízí profesionální producenti také další služby.

Aby mohla být ready made společnost založena, je potřebné mít k dispozici výpis z rejstříku trestů a výpis z katastru nemovitostí. Nejen to zařídí produkující společnost. Tyto společnosti dále nabízí také organizaci valné hromady za účelem realizace kompletních změn v prodávané společnosti. To zahrnuje změnu jednatele či člena představenstva a také změnu dozorčí rady. Tito výrobci také umožňují změnu obchodní firmy v případě, že je to přání zákazníka.

Společnosti nabízí také změnu nebo dokonce rozšíření předmětu podnikání. Vyžaduje-li klient, je možné také provést změnu sídla a další změny požadované klientem. Firma dále vyhotoví veškeré potřebné dokumenty, jež jsou potřebné k založení ready made společnosti a také jejich kontrolu právníky. Dále je nutné ohlásit na živnostenském úřadě živnost. Nutná je také registrace společnosti k DPH, v případě, že je firma plátcem, a nutné je přihlášení i k ostatním daním. Je nutné také vyhotovit a podat návrh na zápis změn, ke kterým došlo ve společnosti do obchodního rejstříku.

Všechno, co souvisí se zakládáním společnosti, všechny potřebné úkony a služby zajišťují vytvářející společnosti. Tím šetří zejména váš čas, který byste museli vynaložit při běžném zakládání společnosti.

O webu

Uvažujete-li o založení společnosti, určitě zvažte také možnost zakoupení předem založené společnosti, tzv. ready made společnosti. Jejich hlavní výhodou je to, že se nemusíte zabývat potřebnými administrativními úkony. To za vás provede společnost, která se zabývá prodejem těchto společností. Naše webové stránky, jež jsou věnovány ready made společnostem, vám poskytnou informace o tom, co jsou vlastně předem založené společnosti, jak se dají zakoupit nebo něco málo o jejich vývoji. Odpovědi na vaše otázky naleznete právě ZDE!