Ready made společnosti

Ready made společnosti

V dnešní době se často setkáváme v podnikání s termínem „ready made společnosti“. A o co se vlastně jedná? Ready made společnosti jsou předzaložené společnosti. Tedy společnosti, které byly založeny předem a jsou určeny k prodeji. Někdy se můžete také setkat s názvem „skořápka“.

Prodej READY MADE společností a firem

Jedná se o nejrychlejší způsob, jak si pořídit společnost a začít okamžitě podnikat. Tyto společnosti je možné popsat v následujících bodech:

  • jedná se o společnost, která existuje a je zapsána v obchodním rejstříku, má vlastní název, sídlo, identifikační číslo a také jednatele
  • základní kapitál je celý splacený, takže vám odpadá problém se sháněním peněžních prostředků k tomu, abyste mohli založit společnost
  • jde o skutečně nově založenou společnost, která doposud neměla žádnou činnost a je tedy bez jakékoliv podnikatelské historie. To znamená, že nemá ani žádné pohledávky ani žádné závazky
  • a byla založena pouze za účelem jejich prodeje

Zájemce pak jen předzaloženou společnost zakoupí. Jedná se o rychlou a snadnou transakci, která vás uchrání před zdlouhavým administrativním procesem, který by vás jistě v jiném případě zakládání společností čekal. Zakoupit předem vytvořenou společnost, je možné jak společnost s ručením omezeným, tak i akciovou společnost. K výhodám patří zejména rychlost vyřízení a začátek podnikání. Při zakoupení společnosti si zájemce může vybrat předmět podnikání, o který má největší zájem.

Společnost je možné začít využívat od okamžiku, kdy je svolána valná hromada a je odvolán současný jednatel a následně zvolen nový a obchodní podíl je na něj převeden. Valná hromada se může konat prostřednictvím notářského zápisu. Není to však psané pravidlo. Provedené změny musí být zapsány v obchodním rejstříku. Zapsání těchto změn většinou trvá kolem 5 pracovních dní.

O webu

Uvažujete-li o založení společnosti, určitě zvažte také možnost zakoupení předem založené společnosti, tzv. ready made společnosti. Jejich hlavní výhodou je to, že se nemusíte zabývat potřebnými administrativními úkony. To za vás provede společnost, která se zabývá prodejem těchto společností. Naše webové stránky, jež jsou věnovány ready made společnostem, vám poskytnou informace o tom, co jsou vlastně předem založené společnosti, jak se dají zakoupit nebo něco málo o jejich vývoji. Odpovědi na vaše otázky naleznete právě ZDE!